خاطرات متهم ردیف اول...

خدایا منتظر معجزتم:)

شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳ ب.ظ

من چشم انتظار معجزه اتم.

معجزه ای که بهش یقین دارم... و مطمئنم:)

زود بیا...

سخته مامانت بهت بگه تو که می دونی بیماری من خوب نمیشه!

خدایا زود بیا. خیلی زود... مثلا همین امشب من منتظر معجزه اتم:)

  • ۹۷/۰۸/۱۹