خاطرات متهم ردیف اول...

هذیون

پنجشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۷، ۰۱:۵۲ ق.ظ

حس زندونی حبس ابدی دارم که  امیدی به آزاد شدن نداره! حتی اگه آزاد بشه هم جایی واسه رفتن نداره:(