خاطرات متهم ردیف اول...

درست وقتی که!

جمعه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۵۸ ب.ظ

درست وقتی که فکر می کنی خوب شدی یهوو دلت فقط و فقط پیرزن رویاهات می خواد که بی هوا بغلش می کردی و گل از گلش می شکفت...

درست وقتی فکر می کنی خوب شدی حالت از همیشه بدتر میشه...

درست وقتی که ...

تنها باشی و بی هوا گریه کنی.

چرا باور نمی کنم  که رفتی؟ تو من تو این دنیای بی رحم تنها نمیذاری مگه نه؟

نمی دونم این گریه برای توئه یا خودم؟

نمی دونم چقدر ضربه خوردم... .

  • ۹۷/۰۲/۱۴