خاطرات متهم ردیف اول...

حالِ بد

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۷، ۰۶:۲۵ ب.ظ
نمی تونستم تمرکز کنم. انگار قدرت یادگیری رو از من گرفته بودن. سرم درد می کرد و مدام دلم می خواست بخوابم! کم کم حالم بدتر شد. حتی توان بلند کردن دستام رو هم نداشتم.
دست و پاهام سرد بودن و گرم نمی شدن! حوصله نداشتم و ترجیح می دادم کلا حرفی نزنم و کاری نکنم.
دیگه بیشتر از این نتونستم بی تفاوت باشم. این منِ همیشگی نبود.
رفتم دکتر و فهمیدم فشارم 8 روی 6 هست!


  • ۹۷/۰۱/۲۱