خاطرات متهم ردیف اول...

اتهام

چهارشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴ ق.ظ
اتهام اول:  بحث کردن با یه احمق!

اتهام دوم: بخشش شخصی که لایق آن نیست!

اتهام سوم: اجازه بحث دوباره دادن به احمق

اتهام چهارم: مرور سخنان گهـــر بار آن احمق

اتهام پنجم: صحبت درباره آن با دیگری

از این به بعد خودم در مورد اشتباهاتی که انجام دادم تبرئه نمی کنم. اونی که باید از زندگیم خارج بشه رو راحت خارج می کنم و بخشش به خرج نمیدم؛ حتی اگه از لحاظ خونی باهم نسبتی داشته باشیم... تمام!
  • ۹۴/۰۸/۱۳