خاطرات متهم ردیف اول...

۶ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۹
مهر

امروز بعد کار رفتم آزمایشگاه و دیدم یکی از لیوانم که روی میز خودم بود استفاده کرده و چای خورده و جالب تر اینکه ته چای رو هم بیرون نریخته و نشسته و همینجوری گذاشته برای من روی میزم!!! 

اینم نمونه ای از بیشعور تحصیل کرده!!!  خب اخه از لیوان یکی می خوریرو نادیده بگیریم، چرا نمی شوریش اخه؟ 

یکیم کلید ابدار خونه رو برداشته بود و نتونستم برم بشورمش:| 

اینم یکی دیگه از این قبیل ادما!!!