خاطرات متهم ردیف اول...

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳۰
مهر
پشت میز کارم تو اتاقم نشسته ام دارم درس می خونم. تی ای ام که دوستمه هم واسمون تمرین فرستاده  که من می خوام پیش از موعد به قولی (in time) تحویل بدم و کارام رو هم تلنبار نشه!!!
هفته پیش امتحان داشتم و این هفته که میاد هم همچنین...پس باید علاوه بر کارای عقب افتاده اینم بخونم.
دیگه من برم که کلی کار دارم... پروژه هم که جای خود دارد.