خاطرات متهم ردیف اول...

مکالمات عاشقانه

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۰۵ ب.ظ
گوشیم زنگ می خوره ، عکس زیبا و دلبرش رو صفحه گوشیم میوفته

برمی دارم و میگم جانم؟

صدام می کنه... صداش لرزون و ناراحته. من این چیزا رو ندیده هم راحت تشخیص میدم...میگم مامان چی شده؟!

میگه دلم برات تنگ شده بود بهت زنگ زدم صدات بشنوم. بعد مکث میگه تو رو خدا مراقب خودت باش... برو دکتر باشه؟  • ۹۷/۰۸/۲۷