خاطرات متهم ردیف اول...

منو برنامه هام

شنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۳، ۰۶:۴۲ ب.ظ

دوباره شروع می کنم... آغاز برای من همیشه با برنامه و پر انرژی بوده و هست... و همین بزرگ ترین نیرو محرکه است.


این بار با برنامه و گام های محکم در جهت اهداف بعدیم گام برمی دارم... شکر خدا تا حالا به هرچی خواستم با میل و اراده پروردگارم رسیدم. از این به بعدشم توکلم به خودشه...  • ۹۳/۱۱/۰۴